Categories
Politics

[Dutch Treat] Drom, alweer

Al vele jaren lang heeft de gemeente het over de Drommedaris. Het zal dan ook niet zo verbazen dat dit dossier ook vanuit het Verenigd Koninkrijk mijn aandacht heeft. Niet meer als raadslid of SP-er maar als Nederlander die op de hoogte blijft van een stad die altijd een plekje in het hart zal houden. In juli nog besloot de gemeenteraad dat de restauratie nou eindelijk maar eens moest gaan beginnen (zie hier)

Aangezien dit dossier al jaren loopt, met vele malen uitstel hier en daar, mogen we aannemen dat de raad niet over 1 nacht ijs ging en alle beschikbare informatie meegenomen heeft in het besluit:

Per omgaande beginnen dus. Nu, vier maanden na dato, blijkt dat het college het besluit niet heeft uitgevoerd, en komt zij met een voorstel om toch de gehele verbouwing te doen (zie hier het voorstel met bij diverse paragrafen wat commentaar van mijn hand). Het zou natuurlijk heel mooi zijn als de verbouwing zonder financiële gevolgen plaats zou kunnen vinden. Dit is in de afgelopen jaren nooit door diverse fracties onder stoelen of banken gestoken. Echter, ondanks alle maanden en jaren meer tijd is het de wethouder nooit gelukt om de ronkende woorden in de beginjaren waar te maken. Nee, we moesten niet raar opkijken als we zelfs niets hoefden te betalen voor de verbouwing. In juli besloot de raad dat het wel genoeg was. Ik vraag me af wat de wethouder bezielt om toch maar gewoon door te gaan. Het probleem is niet dat de verbouwing gewoon door kan gaan, maar dat de wethouder een besluit van de raad aan z’n laars lapt, en komt met een nieuw voorstel.

Er is echter meer vreemd aan het laatste voorstel:

 1. Het besluit was niet helder….of toch wel

  De wethouder stelde al vanaf het begin (in de media overigens) dat het besluit van de raad niet helder was. Dat is toch erg vreemd, aangezien het besluit gebaseerd was op alle informatie die het college zelf aan de raad had gegeven. Het college kwam met scenario’s. Het college kwam met bijbehorende bedragen. Ontzettend helder. Desondanks stelt de wethouder in het voorstel dat de maanden nodig waren om helderheid te krijgen. Echter, wat later in het voorstel staat “Dit is enerzijds mogelijk gemaakt doordat u een helder kader hebt meegegeven”.De conclusie kan alleen maar zijn dat de opdracht wel degelijk helder was maar de wethouder op deze wijze tijd wou winnen die de raad hem op 3 juli niet wou geven.

 2. De kosten van de renovatie (voorstel 1)Nog in juli zei de wethouder dat “hij het standpunt van de heer Bokhove nuanceert die zegt dat voor de 1,2 miljoen euro alles uitgevoerd kan worden. Er komt namelijk nog een bedrag bij van de voorbereidingskosten die al gemaakt zijn.”. Nu is het zelfs al 1.866 miljoen. En dat in vier maanden.Ook is het bedrag niet in overeenstemming met  de projectbegroting van 2010 (hier te vinden).
  Het bedrag is navenant hoger, zodat voorstel 2 gunstig afsteekt. In alle informatie die we gekregen hebben staan veel lagere bedragen. Dit waren volgens de wethouder ‘betrouwbare ramingen’.Ook als je naar de bedragen voor architect e.d. kijkt dan zijn die veel lager dan de bijna 5 ton die er nu bij komt. De eerste raming (waar staat die eigenlijk) van 1.375 mln komt uit de lucht vallen.

  Daarnaast is de raming door hetzelfde bedrijf gedaan als die van het oorspronkelijke plan (!!). Dat lijkt me niet slim, en in tegenspraak met de opmerking dat de opdracht opnieuw aanbesteed zou moeten worden, argument om meer tijd te claimen. Je gaat toch niet onderhandelen met het bedrijf dat het duurdere plan al mag uitvoeren. Deze zal er alles aan doen om het grotere bedrag er uit te slepen! Terwijl in juli Noorman nog de hoop uitsprak dat een aanbesteding misschien ook nog een besparing kon opleveren.

  Tenslotte is het helemaal een gotspe om vanwege financiering het onderhoud uit te stellen en daarna te zeggen dat dit voor onderhoud gevolgen heeft gehad. Ook dat is in tegenspraak met eerdere opmerkingen dat het onderhoudsniveau nog in orde was, toen eerder werd gepleit voor uitstel ipv. een snelle aanvang van de renovatie. Dan geldt ook nog eens dat volgens het college de onderhoudsplannen op orde waren, dus dat we konden aannemen dat het bedrag dat uitgetrokken was (ruim) voldoende zou zijn om dat onderhoud ook echt te doen.

  De conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat de kosten van voorstel 1 hoger worden voorgesteld dan ze eigenlijk zijn OF dat het college eerder foutieve, betrouwbare ramingen heeft verstrekt.

 3. Het bedrag van de volledige verbouwingWat heerlijk toevallig dat het tekort precies 340.000 euro is. Het is niet duidelijk of in de 2.512 miljoen alle voorbereiding ook zit. Dat zou nog knapper zijn, door het dralen is er bijna 5 ton bij de restauratie gekomen maar zijn de kosten voor de restauratie tonnen lager uitgevallen. En dat met “betrouwbare ramingen”. De 341k waren al in de begroting verwerkt. Dus men ging er van uit dat het toch wel door zou gaan? Interessant dat de 341.000 NIET wordt meegenomen bij voorstel 1. Plotseling, hoewel de 6 ton voor de inrichting 4 maanden geleden nagenoeg binnen was, is er nu blijkens de NHD van 2/11/12 ‘maar’ 450k. Wel is er toevallig een ton extra die de stichting kan bijdragen.De conclusie is dat de kosten van voorstel 2 lager worden voorgesteld dan ze eigenlijk zijn.
 4. Hoe de gemeente om gaat met subsidies

  Het voorstel weet te melden dat:“Wij hebben bovendien bij diverse instanties en vooral bij het college van GS van de provincie Noord Holland het unieke van dit project onder de aandacht gebracht en daaraan toegevoegd dat onze gemeente haar verantwoordelijkheid heeft en de kosten van sec de restauratie daarom voor haar rekening neemt.”Dat is helemaal mooi. Dus de gemeente heeft alle kansen op fondsen voor alleen restauratie de kop ingedrukt door dit zo te stellen. Het lijkt allemaal in het kader van een onafwendbare keuze voor voorstel 2. Ook raar is dat op de avond van 3 juli de wethouder nog zei: “Als de provincie geld geeft, doet zij dat op basis van een verordening. De enige garantie is de 400.000 euro, als de gemeente dit tenminste niet eindeloos laat wachten. Er is een mondelinge toezegging dat er nog een paar maanden uitstel mogelijk is. Op basis van de uitkomst van vanavond gaat er morgen een brief naar de provincie. Als de gemeente overgaat tot een ander plan, moet zij dat geld teruggeven.”.. Toen was het alles of niets. De wethouder stuurde geen brief, ging wel onderhandelen, maar blokkeerde elke kans op geld voor alle scenario’s anders dan voorstel 2.Conclusie: het college overdreef de feiten op 3 juli 2012, stuurde geen brief en overlegde met de provincie maar alleen om voor voorstel 2 geld te krijgen, en niet meer voor voorstel 1, het besluit van de raad.
 5. De provincie is ook raar bezig

  Tenslotte, maar daar kan de gemeente niets aan doen, vind ik het opvallend dat de provincie binnen 11 dagen (sluitingsdatum regeling 19 oktober, 30 oktober al beslissing) 350k meer aan subsidie geeft. Zeker als de rekenmethode nog steeds hetzelfde is: als subsidieplafond bereikt wordt dan rangschikking percentage gevraagd geld gedeeld door subsidiabele kosten. Die eerste is omhoog van 400k naar 750k, die tweede omlaag naar 2.512 miljoen. Dat percentage zal toch ontzettend hoog liggen.Twee conclusies zijn maar mogelijk: of er zijn niet zo veel aanvragen. Of er is wat ‘geregeld’.Knap als de gemeente dat voor elkaar kreeg, raar van de provincie.

Op basis van het voorgaande kun je tot de conclusie komen dat:
–         het college op valse gronden het voorstel niet heeft uitgevoerd, om tijd te winnen, die de raad op basis van alle informatie niet wou geven;
–         de informatievoorziening bij dit dossier of nu of in vorige jaren fout was;
–         het college er alles aan deed om een andere uitkomst dan die ze zelf wou te blokkeren (dat heet ‘het noodlot een handje helpen’);
Normaal gesproken is dit alles een politieke doodzonde, en genoeg om……een kleine prijs, naar ik aanneem, om het project wel te laten doorgaan.

Ondanks alle retoriek van de wethouder is het overduidelijk dat de wethouder geen nee wilde horen van de raad. Alles wordt in het werk gesteld om de eigen zin door te drammen. Je zou kunnen zeggen “ja, maar as het de gemeente nou niets extra’s kost?”.

Ik kan daar alleen maar op zeggen dat:
Het geen cent extra mag kosten. Behalve 341.000 euro?
Het geen cent extra mag kosten, maar wel van ongeveer 40% bijdrage gemeente naar bijna 70%?

Nu al te veel, het kan alleen maar meer worden. In deze moeilijke tijden, in een stad met vele andere cultuurplekken, onverantwoord.

By cbokhove

LecturerInMathsEducation| Research|Technology|Algebra| Dr|Politics|Enkhuizen2S'hampton| Caving|Married|5kids|MKSFBA| WuLyf|PatrickWolf|Mumford|Antony| Suede|Love|

6 replies on “[Dutch Treat] Drom, alweer”

Boland heeft een krediet gevraag (en verkregen) voor € 175.000,- om na te gaan of er wellicht meer mogelijk was dan alleen een restauratie.

Als hij daar meer aan heeft uitgegeven, zoals hij min of meer heeft toegegeven en je hier ook vermeld, dan heeft hij m.i. inbreuk gemaakt op het budgetrecht van de Raad.
Lijkt me geen gering vergrijp. Meer daarover hier

http://pimsep.wordpress.com/2012/11/01/budgetrecht/

Dat vind ik een terechte observatie. Is ook al eens opgemerkt toen het bureau uit Hoorn ingehuurd werd. Volgens mij is er toen wel wat van gezegd, ik dacht ISV-gelden die er voor gebruikt werden. Niet goed, maar gebeurde toch. Ook opzienbarend dat die extra kosten OF ook in die 2.5 mln zitten (dus de verbouwing kan opeens voor wel heel veel minder geld) OF niet en dan is het bedrag geflatteerd, want te laag. Ik snap helemaal dat je graag iets wilt, maar -zeker als je steeds benadrukt dat de raad er over gaat- worden de zaken wel heel erg verkeerd voorgesteld. Gedurende het hele dossier al. Die subsidies zouden zo binnenkomen, moest ‘minimaal 80%’ zijn. De wethouder had gesuggereerd dat de stg. ‘naar verluidt’ al 4 ton binnen had gehaald (http://enkhuizen.sp.nl/weblog/2011/10/13/drom-mooier-voorstellen-mag/). Enz. enz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s