Christian Bokhove

…the blog that shall not be named

NWD2013

Op deze pagina komen bronnen en links te staan, behorende bij mijn sessie op de Nationale Wiskunde Dagen 2013 (NWD2013):

ICT, vaardigheden, inzicht: hot or not?

Christian Bokhove
Universiteit van Southampton
vrijdag 15.30-17.00 uur (90 minuten)

In december 2011 promoveerde ik op een onderwerp op het snijvlak van wiskunde en ICT. Ik keek hoe technologie gebruikt kon worden om algebraïsche expertise op peil te brengen. Dat het op één lijn brengen van zowel vaardigheden als inzicht tot de verbeelding spreekt, blijkt uit de geestdriftige discussies, wereldwijd, en de zogenaamde ‘Math Wars’. Ook het gebruik van de computer bij wiskunde houdt de gemoederen bezig,
gezien recente ontwikkelingen en uitingen in zowel de VS, Europa, maar ook Nederland.
In deze sessie zal ik ingaan op nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van het leren van algebra en wiskunde, en de rol die ICT daarbij kan spelen. Denk daarbij aan actueel promotieonderzoek, de rekentoets, de TED presentatie van Wolfram en de stormachtige opkomst van de Khan Academy. Dit zal afgewisseld worden met praktijkopdrachten, filmpjes en kritische reflectie. Daarnaast zal er ruimte zijn om
over de diverse onderwerpen te discussiëren. Tenslotte zal ik ook een beeld geven van hoe het is om promotieonderzoek te doen terwijl je op een middelbare school werkt, en hoe deze thema’s in het onderzoek terugkomen.

Presentatie (plus meer slides en links)

TED talk Wolfram

TED talk Dan Meyer

TED talk Salman Khan van Khan Academy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: